"Uien of Uiers"
NL
“Uien of Uiers”
De relatie tussen mens en schaap is miljoenen jaren oud. Wij gebruiken hun wol, melk, vlees, mest en begrazing. Door de levensloop van het schaap te ontleden, zal je een industrie achter al deze aspecten zien. Deze industrie wordt onderhouden door eeuwenoude ambachten zoals boeren, herders, slagers, wol verwerkers enzovoorts. Maar wat begrijpt de moderne mens van deze eeuwenoude ambachten? Met dit project wil ik de stad en het platteland met elkaar verbinden, door de verwachting versus realiteit te laten zien.

ENG
“Onions or Udders”
The relation between humans and sheep is centuries old. We use their wool, milk, meat, manure and grazing land. By dissecting the sheep cycle, you see the industry behind each of these aspects. This industry is maintained by age-old craftsmanships such as farmers, shepherds, butchers and wool processors. But are these crafts still understood in the modern world?​​​​​​​